Apropos

 

 

Tout9-Infos:  kreye nan ane 2018 gras ak devouman ekip tout9-compagnie an genyen pou konbat fo enfòmasyon kap sikile sou entènèt la e pou ede chak grenn ayisyen ki nan peyi dayiti kou nan lòt peyi  jwenn bon jan enfòmasyon an kreyòl e fransé sou sak ap pase nan peyi a tankou lòtbò dlo, nan plizyè domè’n tankou spò, kiltirèl, politik,ekonomi, teknologi ak anpi lòt anko.

 

Spò

Gras ak ribrik spò nou an konnen tout sak ap pase nan zafè foutbòl, siklis, baskètbòl, e sou ekip ou pi renmen an, e sou koze transfè jwè ou prefere’w ou wa.

Kiltirèl

Aprann konnen kilti’w e apresye sak ap fèt ko’m aktivite gras ak tout9-info kilirel. jwenn bon enfomasyon sou tout atis lokal yo nan tout tandans, nouvo mizik ak biyografi yo.

Teknoloji

jwenn tout enfomasyon sou dènye inovasyon ki fèt chak jou sou paj teknoloji nou an, e liv enfomatik de baz yo, pou edew evolye nan pati enfomatik la. 

Ekip Pwodiksyon an

Yon ekip ki konstwi majorite jè’n ki gen mwens ke 27 ane, men pwofesyonèl nan domè’n lan ak eksperyans e entèlijans yo.

Jéphte K. SÉNAT

Jéphte K. SÉNAT

PDG

Berthonick LINDIGENE

Berthonick LINDIGENE

DG Adj.

Camelo PHILOGENE

Camelo PHILOGENE

Administrateur

kontakte nou

NB: Avan tout vizit antre an kontak ak you’n nan responsab tout9 yo pa telefo’n oubyn voye yon mesaj nan you’n nan adres email nou yo.

Port-au_Pince

Delmas 33 #3

(+509) 44107248 / 43037983

senatjephte4@gmail.com

Contact@tout9.net

Laisser un message